Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een jaarverslag van het bestuur, een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en de overige gegevens met daarin in bepaalde gevallen een accountantsverklaring.

Contact
Loyaal Financieel & Ondersteuning
Meer en Duin 365
2163 HE Lisse

T 0252 786 390
info@loyaal-financieel.nl

Contact Loyaal >>