Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een jaarverslag van het bestuur, een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en de overige gegevens met daarin in bepaalde gevallen een accountantsverklaring.

Contact

Loyaal Financieel & Ondersteuning
Lisserdijk 559
2165 AL Lisserbroek

0252 349 120
info@loyaal-financieel.nl

Contact Loyaal >>